Årets SKI Mobil-rapport 2023: Ökad kundnöjdhet för tredje året i rad

Ökad kundnöjdhet för mobiloperatörer

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har släppt sin efterlängtade rapport om kundnöjdhet på mobilmarknaden för det gångna året 2023. Resultaten visar på en glädjande trend – både privat- och företagskunder har för tredje året i rad ökat i kundnöjdhet med mobiloperatörerna.

Positiv utveckling inom branschen

Förbättringen märks framförallt inom områden som service och support, där mobiloperatörerna har tagit stora steg framåt, särskilt på företagssidan. Tidigare utmaningsområden har därmed omvandlats till framgångsfaktorer, vilket SKI:s vd Johan Parmler betonar som en betydande positiv utveckling.

Många faktorer påverkar kundnöjdheten

I årets rapport har faktorer som produktegenskaper och prisvärdhet också fått större betydelse för kundbetygen. Det verkar som att kundernas syn på mobiloperatörerna inte bara begränsas till service, utan att även produkterna och prisstrukturen spelar en avgörande roll för helhetsupplevelsen.

Mindre specialiserade operatörer dominerar kundbetygen

De mindre och mer specialiserade operatörer, fortsätter att dominera kundbetygen, särskilt bland privatkunderna. En ny och intressant observation i den senaste rapporten är att även företagskunderna rankar de mindre aktörerna högt, vilket sätter dem i toppen även inom företagssegmentet.

Vimla, Hallon och Halebop har nöjdast privatkunder

Bland privatkunderna håller fjolårets vinnare ställningen – Vimla. De toppar listan över högsta kundnöjdhet, följt av Hallon på andra plats och Halebop på tredje plats. Dessa mindre aktörer har lyckats behålla och bygga vidare på sitt starka kundförtroende.

Vimla mobilabonnemang - Årets mobiloperatör 2023
Vimla
  • Högst kundnöjdhet både 2022 och 2023
  • Låga priser
  • Inga bindningstider
 

Företagskunder belönar övriga operatörer

På företagssidan är det övriga, det vill säga mindre operatörer, som tar täten. Tele2 och Telenor delar andra platsen i denna kategori. SKI påpekar dock att skillnaderna i kundnöjdhet mellan företagsoperatörerna är minimala.

De stora operatörerna stiger markant

Även om mindre operatörer toppar betygsskalorna, visar rapporten att de större operatörerna, som Tele2 och Telenor, har upplevt de största ökningarna, framför allt på privatmarknaden. Enligt Johan Parmler kan denna trend kopplas till kundernas önskan att samla sina olika tjänster under samma tak, vilket har gynnat de etablerade varumärkena.

Trygghet och bekanta varumärken i osäkra tider

Rapporten pekar på en intressant psykologisk dimension där kunder, särskilt i tider av osäkerhet och kris, söker trygghet och bekanta varumärken. De stora och etablerade operatörerna verkar ha en fördel i att erbjuda denna trygghet, vilket återspeglas i ökad kundnöjdhet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis indikerar årets mobilrapport en positiv utveckling inom mobilbranschen, där både små och stora operatörer arbetar aktivt för att möta och överträffa kundernas förväntningar. Kundnöjdheten fortsätter att vara i fokus, och branschen verkar vara på rätt väg för att skapa en ännu bättre mobilupplevelse för alla användare.

Rulla till toppen